Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

19. redna seja občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

Sklicujem 19. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018,

ki bo  v  ČETRTEK  dne 22.6.2017  ob 17.00   uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

1.Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev in potrditev dnevnega reda

3.Pregled zapisnika in potrditev sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 25.5.2017  

Zapisnik 18 redne seje OS,25.5.2017-osnutekZapisnik 18 redne seje OS,25.5.2017-končni

4.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)

Odlok ZGRS Čistopis za Občinski svet 

5. Pravilnik o sofinanciranju programov za mladino (poročevalec: Vasja Valenčič)

Pravilnik sofinanciranje programa mladim

6. Sklepanje o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana  (poročevalka: Radica Slavkovič)

SKLEP gradivo – cenik-jun 2017

Predlog vrtca  1.9.-

7. Sklepanje o podelitvi občinskega priznanja (poročevalec: Vasja Valenčič)

Predlog podelitev priznanja Zlata plaketa

8. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec Andrej Bolčič)

Dopolnitev letnega načrta 2017-5

9. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

Informacija o prejemkih vodstva v KSP d.d. v prejšnji sestavi in prejemkih sedanjega vodstva ter podrobnejšo specifikacijo stroškov dela pri opravljanju koncesijske dejavnosti »Urejanja in vzdrževanja pokopališč.

  Odgovor KSP

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane