Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

2. redna seja občinskega sveta

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta –  Ireni Stropnik iz liste SD.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 1.  redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z dne 06. 11. 2014.

 pdfPREDLOG_zapisnika_1.redne seje06.11.2014-KONCNI.pdf207.95 KB

3. Kadrovske zadeve:

a) predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta,

b) predlog sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina,

c) predlog sklepa o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega glasila Občine Hrpelje – Kozina,

d) predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

e) Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Kraški vodovod Sežana d.o.o.  in o imenovanju članov Skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o.

pdfpredlog_sklepa_o_imenov.clana_skupscine_in_nadzornega_sveta_Kraskega_vod.Sezana-2014.pdf229.26 KB

4. Predstavitev:

– Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana,

– Kraškega vodovoda Sežana,

– Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana,

– Zdravstvenega doma Sežana,

– Centra za socialno delo Sežana,

– Vrtca Sežana,

– Osnovne šole DBB Hrpelje,

5. Vprašanja, pobude in odgovori.

 

Gradivo pod točko 2. in 3. e). je dostavljeno po pošti oz. objavljeno na spletni strani, gradivo pod 1. in ostalo gradivo pod 3. točko pa bo dostavljeno naknadno – na seji OS.  Gradivo bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji po prejemu predlogov za imenovanje članov. Prav tako bodo naknadno po prejetih predlogih, predlagani kandidat za člane Nadzornega sveta Kraški vodovod  Sežana d.o.o. in  člana Skupščine javnega podjetja Kraški  vodovod Sežana, d.o.o.

 

Saša Likavec Svetelšek, l.r.

županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane