Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

3. redna seja občinskega sveta

 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2.    Pregled zapisnika in potrditev sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, z dne 27. 11. 2014.

pdfPredlog zapisnika3.54 MB

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda.

4.    Predstavitev predloga za vzpostavitev geoparka Kras –Carso s predlogom sklepa.   

pdfGeopark Kras Carso557.77 KB

Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu so dostopne na spletni povezavi.

5.    Predstavitev upravljavca širokopasovnega omrežja FMC d.o.o. Ljubljana.

6.    Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2015 in 2016.

pdfVrednost točke NUSZ za 2015 in 20161 MB

7.   Informacija o pripravi proračuna za leti 2015 in 2016.

8.   Seznanitev članov Občinskega sveta s sklepom o začasnem financiranju.

9.   Vprašanja, pobude in odgovori.

10. Obeležitev 20-letnice obstoja Občine Hrpelje – Kozina.

 

Saša Likavec Svetelšek, l.r.

županja

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane