Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

7. redna seja občinskega sveta

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, z dne 21.5.2015

pdfT2-Zapisnik_6.redne_seje_OS_21.5.2015-osnutek.pdf330.03 KB

3.) Določitev in potrditev dnevnega reda
4.) Predlog sklepa o potrditvi mandata novi članici občinskega sveta (Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

pdfT4-Potrditev_mandata_novemu_clanu_OS.pdf179.82 KB

5.) Predlog ugotovitvenega sklepa o odstopu članice NO občine Hrpelje-Kozina in predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

pdfT5-Odstop_clana_NO_in_imenovanje_novega.pdf168.85 KB

6.) Odlok o občinskih cestah – druga obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)

pdfT6-Odlok_o_obcinskih_cestah_2015-druga_obravnava.pdf382.17 KB

7.) Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina-prva obravnava (Poročevalka: Ester Renko)

pdfT7-STATUT_OHK_in_obrazlozitve_2015.pdf485.83 KB

8.) Predlog Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK– prva obravnava (Poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT8-Odlok_o_plakatiranju_v_Obcini_Hrpelje-Kozina-gradivo.pdf215.51 KB

9.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina (Poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT9-Pravilnik_subvencije_MK_Cistilne_naprave.pdf277.63 KB

10.) Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)

pdfT10-Pravilnik_o_spodbujanju_zaposlovanja_v_OHK-gradivo.pdf313.79 KB

11.) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)

pdfT11-Pravilnik_o_sofinaciranju_programov_ki_niso_predmet_drugih_razpisov.pdf274.38 KB

12.) Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina (Poročevalec: Robert Kastelic)

pdfT12_Pravilnika_kmetijstvo-drustva.pdf452.16 KB

13.) Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (Poročevalec:Robert Kastelic)

pdfT13-Pravilnik_o_ohranjanju_in_spodbujanju_razvoja_kmetijstva_2015-2020.pdf379.29 KB

14.) Predlog za podelitev občinskega priznanja »Zlata plaketa občine Hrpelje-Kozina« (Poročevalec:Robert Kastelic)

pdfT14-Predlog_podelitev_priznanja_Zlata_plaketa.pdf266.91 KB

15.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane