Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv novic


Objava stališč do pripomb z JR ŠV/PIZ za II tir Divača Koper

Objava stališč do pripomb z JR ŠV/PIZ za II tir Divača Koper

študija variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/DPN/Javne-razgrnitve/drugi_tir_Divaca_Koper/drugi_tir_divaca_koper_stalisce.pdf objavljena stališča do pripomb z javne razgrnitve ŠV/PIZ za SD DLN za II tir […]

Preberite več ...

Novi datumi javnih obravnav –  javna razgrnitev študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Novi datumi javnih obravnav – javna razgrnitev študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Objavljamo novo javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, ki ga je dne 2. 11. 2021 na Občino Hrpelje – Kozina naslovilo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat […]

Preberite več ...

Prestavljene javne obravnave študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve DLN za 2. tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Prestavljene javne obravnave študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve DLN za 2. tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Javna obravnava študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve DLN za 2. tir železniške proge na odseku Divača–Koper, ki je bila predvidena v sredo, 20. oktobra 2021, s pričetkom ob 16.00 uri, v Vaškem domu, Klanec pri Kozini, bo prestavljena. Prav tako vse ostale javne obravnave iz javnega […]

Preberite več ...

Obvestilo glede spremembe pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2021

Občina Hrpelje – Kozina obvešča, da bo pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2021 prvič v evidenco NUSZ vključila tudi nepozidana stavbna zemljišča. Veliko stavbnih zemljišč v naši občini je nepozidanih, kar otežuje spreminjanje občinskih prostorskih načrtov in vpliva na trg stavbnih zemljišč. Zavezanci, katerim se bo pri odmeri NUSZ upoštevala […]

Preberite več ...


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN št. 3

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN št. 3

Postopek sprememb in dopolnitev OPN št. 3 obsega spremembo besedilnega dela OPN brez sprememb namenske rabe. Gradivo bo od 23.3.2021 do vključno 23.4.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) in v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14. V prostorih občine je vpogled v gradivo možen v času uradnih ur […]

Preberite več ...

OPN – Spremembe in dopolnitve št. 3

OPN – Spremembe in dopolnitve št. 3

FAZA: sprejet, zaključen Postopek spremembe in dopolnitve št. 3 OPN obsega spremembe besedilnega dela OPN brez sprememb namenske rabe. Sklep o začetku postopka Javno naznanilo o javni razgrnitvi JAVNA RAZGRNITEV (od 23.3.2021 do vključno 23.4.2021) -ZAKLJUČENA

Preberite več ...© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane