Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Delovna telesa (2018 – 2022)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Matej Dodič
 • Dr. Matej Skočaj
 • Peter Boršić
 • Dr. Valter Fabjančič
 • Peter Valenčič

Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve

 • Irena Stropnik-predsednica
 • Janja Babič
 • Dr. Valter Fabjančič
 • Tanja Zonta
 • Igor Mahne

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino

 • Vasja Ivančič-predsednik
 • Irena Stropnik
 • Nina Furlan
 • Peter Boršić
 • Sandi Benčič

Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe

 • Jadran Šturm
 • Tanja Miklavec
 • Igor Šiškovič
 • Vasja Ivančič
 • Simon Lukač

Odbor za turizem, kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose

 • Gregor Mihelj
 • Petra Resinovič
 • Martina Babuder
 • Alenka Lukač Segulin
 • Dorjan Andrejašič

Statutarno pravna komisija

 • Dr. Valter Fabjančič
 • Matej Dodič
 • Uroš Laznik
 • Andrej Kljun
 • Vasja Ivančič

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 • Samo Meden
 • Karlo Šturm
 • David Fabjančič
 • Andrej Kljun
 • Vlasta Vatovec

Uredniški odbor Občinskega glasila

 • Ester Mihalič
 • Andrej Bolčič
 • Vasja Valenčič
 • Nives Čehovin
 • Helena Godina
 • Martina Poles
 • Andreja Tomažič Hrvatin
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane