Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Dimljenje javne kanalizacije na Slavniški cesti v Hrpeljah

Obveščamo vas, da bo podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, skupaj s podizvajalcem  izvajalo dimljenje javne kanalizacije na območju Slavniške ceste v Hrpeljah,  in sicer

v nedeljo, 27.08.2017, s pričetkom ob 16.00 uri na naslovu Hrpelje, Slavniška cesta 3.

Pričakujemo prisotnost predstavnika upravljavcev stanovanjskih blokov.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 05 731 16 59.

 

Vodja sektorja odpadnih vod

Peter Švagelj, univ. dipl. inž. grad.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane