Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

S strani uporabnikov interneta je postavitev tega omrežja že težko pričakovana, saj prinaša izjemno hiter prenos podatkov in s tem veliko prednosti pri vsakodnevnih dejavnostih.
Rok izgradnje omrežja in pričetek priključevanja uporabnikov je konec leta 2012, čeprav namerava upravljavec omrežja, podjetje FMC d.o.o. iz Ljubljane, v skladu s tehničnimi možnostmi omrežja pričeti z vključevanjem uporabnikov že prej.

O omrežju
Širokopasovno omrežje bo zgrajeno v optični izvedbi, v tehnologiji FTTH (Fibre To The Home) GPON, kar pomeni, da bo optični kabel potekal vse od izhodiščne točke, t. i. funkcijske lokacije (kjer se omrežje priklopi na glavno hrbtenično omrežje), do končnega uporabnika (gospodinjstva oz. poslovnega uporabnika). Do vsakega gospodinjstva in do poslovnih uporabnikov bodo na zadnjem delu trase potekala štiri optična vlakna.
Omrežje bo odprto, kar pomeni, da bo na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo želeli prek njega ponujati storitve, pod enakimi pogoji. Uporabniki/občani se bodo ob priklopu na omrežje lahko sami odločili, katerega ponudnika bodo izbrali, zato bodo imeli na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih zainteresiranih operaterjev.
Tako zgrajeno omrežje bo omogočalo hitrosti prenosa podatkov do več Gbit/s, uporabniki pa bodo hitrosti prenosa podatkov izbirali sami. Za hitrost prenosa podatkov se bodo lahko odločali glede na ponudbe in cene ponudnikov storitev.
V smislu izvajanja priključkov se gospodinjstva razločujejo v dve skupini, in sicer na tiste, ki po podatkih ministrstva že imajo možnost neke vrste širokopasovne povezljivosti (običajno ADSL/VDSL preko običajnega telefonskega priključka) in tiste, ki te možnosti nimajo. Tiste, ki možnost priklopa že imajo, imenujemo »sive lise«, tiste, ki te možnosti do sedaj niso imeli, pa »bele lise«. V sklopu projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja se gradijo le priključki za bele lise.
Ker vemo, da obstaja tudi med ostalimi velika želja po optični povezljivosti, se je podjetje Vahta d.o.o. odločilo, da vzporedno in sočasno z izgradnjo priključkov za bele lise zgradi tudi priključke za vse ostale, ki boste za to izrazili interes. Občina poziva vse morebitne druge investitorje, ki bi imeli enak interes za investicijo v optične razvode, da ta interes pisno izrazijo.
Gradnja uporabniških priključkov do fasade bo v vseh primerih za končnega uporabnika brezplačna, vsi uporabniki nosijo le stroške izvedbe novih inštalacij znotraj stavbe. Po projektu je predvidena izvedba priključkov z zračnimi kabli. Če bi kateri od uporabnikov želel, da se njegov priključek izvede zemeljsko, bo dobil ustrezno cev, za zemeljska dela po dvorišču pa poskrbi vsak uporabnik sam.

KAJ MORATE VI NAREDITI, DA SI OMOGOČITE PRIKLOP NA ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
1) Ko bodo k vam domov prišli pooblaščeni izvajalci, morate jasno izraziti željo, ali optični priključek želite ali ne! To storite pisno, na obrazcu, ki vam bo predan. V primeru, da ima vaše gospodinjstvo status »sive lise«, vam bo dan v podpis še dogovor, s katerim se boste obvezali, da boste širokopasovne storitve res koristili preko novozgrajenega optičnega priključka.
2) Pri vas se bodo oglasili tudi izvajalci s ponudbami za izvedbo inštalacij znotraj vaših stanovanj. Kot že povedano, bremenijo stroški izvedbe notranje inštalacije vsakega lastnika posebej. Načeloma velja, da hišno inštalacijo lahko izvede vsak usposobljen in ustrezno opremljen inštalater, ki ima izkušnje z optičnimi vlakni, več o tem v nadaljevanju.
3) In nenazadnje, pričakujte tudi, da bodo z vami stopili v kontakt predstavniki različnih komercialnih ponudnikov širokopasovnih storitev, z namenom sklenitve naročniškega razmerja.
Zaradi varnosti in v izogib nepravilnostim občane pozivamo, da od izvajalcev zahtevate, da se izkažejo z dokazilom, ki jim ga izda bodoči upravljavec omrežja (FMC d.o.o. iz Ljubljane), da so z njegove strani dobili vsa potrebna navodila glede specifičnosti in tehničnih podrobnosti izvedbe.
Nezavezujoč seznam možnih usposobljenih izvajalcev je občanom na voljo na občini in neposredno pri ekipah na terenu.
Izgradnja sodobnega telekomunikacijskega omrežja je za vse sodelujoče občine velika pridobitev.
Projekt se izvaja za dobrobit občanov in izvajalci smo resnično veseli vsakega pozitivnega sodelovanja z občani. Lepa hvala vsem sodelujočim za trud!
Dodatne informacije so na voljo pri odgovornem za projekt na vaši občini.
FMC d.o.o.

Informacija glede vzpostavljanja prvotnega stanja
Na občino smo dobili tudi kar nekaj vprašanj glede vzpostavitve prvotnega stanja po polaganju optičnega kabla. Prvotno stanje bo vzpostavljeno do zaključka projekta, do decembra 2012. Občane najbolj skrbi, da je z betoniranjem kanalov trasa že sanirana (v tej fazi se trenutno nahaja celotna trasa), vendar pa je to samo prva faza, ki ji sledita še rezkanje in asfaltiranje.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane