Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Idejne zasnove ureditve Mestnega trga na Kozini

Mestni trg na Kozini je osrednji javni odprt prostor v naši občini, ki v današnji podobi služi pretežno prometu – tekočem in mirujočem. Občina ima namen ga urediti in mu dodeliti status sodobnega urbanega javnega prostora, namenjenega predvsem pešcem. Zato smo se na občinski upravi odločili, da za njegovo ureditev preverimo več možnih variant. Izdelava idejne zasnove je bila naročena trem projektantom.

Pri odločanju o najustreznejši varianti, ki bi nato bila osnova za nadaljnje projektiranje in izvedbo, je bila s strani županje izbrana komisija, ki jo sestavljajo ljudje različnih izobrazb, generacij in izkušenj. S tem bi se na rešitve gledalo z različnih zornih kotov ter poskušalo izbrati rešitev, ki bi kot prvo kvalitetno uredila ta prostor in čim bolj ustregla pričakovanjem in potrebam različnih uporabnikov tega prostora. V ta namen je bila 31.8.2015 v knjižnici Kozina organizirana predstavitev idejnih zasnov javnosti. Idejne rešitve objavljamo tudi na spletni strani.

KRASINVEST d.o.o.:

DRAFT d.o.o.:

ADKRAJINE d.o.o.:

Idejne zasnove v celoti si je možno ogledati v Knjižnici Kozina in na Občini Hrpelje – Kozina v času uradnih ur. Morebitne pripombe, predloge in kritike sprejemamo do 30.9.2015 v knjigo pripomb v Knjižnici Kozina in na Občini Hrpelje – Kozina ter na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane