Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN št. 3

Postopek sprememb in dopolnitev OPN št. 3 obsega spremembo besedilnega dela OPN brez sprememb namenske rabe.

Gradivo bo od 23.3.2021 do vključno 23.4.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) in v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14. V prostorih občine je vpogled v gradivo možen v času uradnih ur občine po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 620 53 60.

Javna obravnava se bo izvedla dne 14.4.2021, ob 17.00 uri preko ZOOM video konference. Zainteresirani za sodelovanje na javni obravnavi svojo prisotnost sporočite na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si do vključno 13.4.2021.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 23.4.2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo po pošti ali elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si  pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “sdOPN3 – pripombe”.

javno_naznanilo

Povzetek za javnost

GRADIVO:

Tekstualni del:

Odlok – čistopis

Priloga odloka – čistopis

Odlok – spremembe

Priloga odloka – spremembe

Priloge:

Prva mnenja nosilcev urejanja prostora

Obrazložitev

Obrazložitev – preglednica

Odločba CPVO

Obrazec za pripombe

STALIŠČA DO PRIPOMB:

Sklep o zavzetju stališč

Stališča do pripomb

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane