Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2011

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:

A.   pomoči za skupinske izjeme,

B.   pomoči »de minimis«.

 

2. VIŠINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu 2011 v okvirni višini 15.000 EUR, od tega za namen:

naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 3.500 EUR, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 5.000 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 4.000 EUR; pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 2.500 EUR. 

 

 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za vložitev vlog:

  • za skupino ukrepov 4. A – skupinske izjeme: do 15. 8. 2011
  • za skupino ukrepov 4. B – pomoči de minimis: do 5. 12. 2011

Besedilo Razlisa:

 Razpis_kmetijstvo.pdf

 

Obrazci:

 VLOGA.pdf

 2_razpis_kmetijstvo_Izjava_Kumulacija.pdf 

 Ukrep_A-1_nalobe_v_kmetijska_gospodarstva_za_primarno_proizvodnjo.pdf

 Ukrep_A-2_tehnina_podpora.pdf

 Ukrep_B-1_dopolnilne_dej.pdf

 Ukrep_B-2_transport.pdf

 SEZNAM_CLANOV.pdf

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane