Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje- Kozina z okoljskim poročilom (18.08.2014 – 30.09.2014)

Kraj in čas javne obravnave:

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 18.09.2014 v sejni sobi Občine Hrpelje – Kozina ob 17.00 uri. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenemu gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

Način in rok za podajanje pripomb in predlogov:

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Rok za oddajo pisnih pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina bo po javni razgrnitvi preučila pripombe in predloge ter do njih zavzela stališča. Nečitljivih in nepodpisanih pripomb in predlogov Občina ne bo obravnavala.

Objava javnega naznanila:

Javno naznanilo se objavi v Občinskem glasilu Občine Hrpelje – Kozina, na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si), na oglasni deski Občine Hrpelje – Kozina in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti.

 

 pdfjavno_naznanilo_javna_razgrnitev_opn.pdf155.56 KB

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane