Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv


21. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Številka: 032-6/2022-1 Datum: 8. 6. 2022 Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022 v četrtek, 16. 6. 2022 ob 17.00 uri […]

Preberite več ...

Obvestilo – nedelovanje telefonske linije

Obveščamo Vas, da smo zaradi izpada telefonske linije žal nedosegljivi in ne moremo sprejemati Vaših klicev preko centrale. Izvajalec napako že pospešeno odpravlja. Pokličete nas lahko na mobilno številko 051 231 136 (Andrejka Cunjac – Sprejemna pisarna). Za nevšečnost se Vam iskreno opravičujemo in prosimo za razumevanje.   Občinska uprava

Preberite več ...
Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav – 2022

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Hrpelje-Kozina. Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 09. 2022 do 12.00 ure. Javni razpis – MKČN 2022 Razpisna dokumentacija Vloga (individualna) Vloga (skupna) Dogovor

Preberite več ...


Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. *32/3 k.o. 2558 Prešnica)

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. *32/3 k.o. 2558 Prešnica)

Številka: 478-39-2021-2 Datum: 18. 5. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (parc. št. 409/2 k.o. 2576 Obrov za solastniški delež 1/4 na parc. št. 1659/1 k.o. 2575 Gradišče)

Številka: 478-33/2022-6 Datum: 17. 5. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane