Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Kršenje zakona

Novi program vlade za krepitev integritete in transparentnosti za obdobje 2017–2019 pomeni neprekinjeno delo za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanje transparentnosti delovanja v javnem sektorju. Nabor ukrepov je učinek medresorskega sodelovanja, prav tako pa tudi sodelovanja z nevladnimi organizacijami ter KPK.

Vsebinsko so ukrepi razporejeni v štiri področja ukrepanja:

  1. Utrjevanje in dvig ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete in transparentnosti (združuje ukrepe, kot so usposabljanja, priprava spletnih brošur, dvig integritete na področju znanosti in šolstva),
  2. javne finance – upravljanje in nadzorni mehanizmi (ukrepi, kot so prenovitev ureditve glede podeljevanja koncesij, krepitev integritete poslovnega okolja in drugi),
  3. transparentnost, gospodarnost in učinkovitost pri porabi javnih sredstev (ukrepi, ki se nanašajo na postopke javnega naročanja, gospodarjenje z državnimi nepremičninami in drugi) ter
  4. povečanje transparentnosti in učinkovitosti pri pripravi predpisov, vodenju postopkov (npr. okrepitev normativnega okvira glede javnosti sojenja, zakonodajna sled pri pripravi predpisov lokalne samouprave, možnost spremljanja reševanja postopkov pri ministrstvih in upravnih enotah).

VEČ INFORMACIJ

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane