Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2021

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavljamo Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, kot sledi:

REALIZACIJA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA 2021

Obenem objavljamo tudi sklepe o sprejemu letnega načrta ravnanja in vse dopolnitve:

Sklep 410-66-2020-19

Sklep 410-66-2020-41

Sklep 410-66-2020-42

Sklep 410-66-2020-45

Sklep 410-66-2020-50

Sklep 410-66-2020-55

Sklep 410-66-2020-57

Sklep 410-66-2020-79

Sklep 410-66-2020-80

Sklep 410-66-2020-84

Sklep 410-66-2020-96

Sklep 410-66-2020-97

Sklep 410-66-2020-98

Sklep 410-66-2020-514

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane