Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Lokacijska preveritev

Opis postopka:

Vlagatelj poda pobudo za izvedbo postopka z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pravna podlaga:

131. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17 )

Odlok o o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina in stroških lokacijske preveritve (Uradni list RS, št. 20/19)

Kontaktna oseba:

Alenka Pečar

(05) 620 53 60, alenka.pecar@hrpelje.si

Vloga:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane