Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Predstavitev pobude za Spremembe in dopolnitve DLN za II tir. železniške proge Divača-Koper

Predstavitev bo potekala

v sredo, 17. julija 2019 ob 18.30 uri,
v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje


Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) pripravljavec sprememb in dopolnitev Državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper.

Vabimo vas na predstavitev gradiva za pobudo, v okviru katere vam bomo pripravljavec, pobudnik, investitor in izdelovalec podali tudi pojasnila na vsa morebitna vprašanja v zvezi s postopkom priprave tega državnega prostorskega načrta.

Javna objava pobude in gradivo: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/pobuda-za-pripravo-sprememb-in-dopolnitev-drzavnega-lokacijskega-nacrta-za-drugi-tir-zelezniske-proge-na-odseku-divacakoper/

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane