Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv občinskega glasilaObčina Hrpelje-Kozina je priporočila računskega sodišča implementirala že med revizijo

Hrpelje, 19. 4. 2021 – Na Občini Hrpelje-Kozina je tekel postopek revizije poslovanja za leto 2019. V postopku Računskega sodišča RS je Občina odpravila vse napake v poslovanju omenjenega leta, zato se revizijski postopek zaključuje brez oddaje odzivnega poročila. Kot izhaja iz poročila Računskega sodišča, je to Občini Hrpelje-Kozina »podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni […]

Preberite več ...

Odločitev ministrstva: Steze za motorna kolesa na Kovčicah ne bo

Občina Hrpelje-Kozina je na območju Kovčic preverjala možnost ureditve poligona za motorna kolesa, vendar je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v postopku spreminjanja občinskega prostorskega načrta to možnost zavrnilo. Občina zemljišč na območju, za katera je imela rezervirana sredstva, ne bo odkupila, saj je bil nakup pogojen s pozitivnim mnenjem ministrstva. Spomnimo naj, da […]

Preberite več ...

V Klanec skozi novo krožišče

V luči ukrepov za izboljšanje prometne varnosti ter glede na povečanje prometa ob gradnji II. tira, je na odcepu iz glavne ceste Kozina–Koper za Klanec, Ocizlo in Beko urejeno novo krožišče. Kot ste že lahko prebrali v občinskem glasilu, je Krajevna skupnost Klanec podala pobudo za ureditev dodatnega zavijalnega pasu. Ob preučevanju okoliščin sta občinska […]

Preberite več ...


Urejanje struge Glinščice in Saridovega potoka za večjo poplavno varnost in urejenost območja

Občina Hrpelje-Kozina je s pozivi k ureditvi struge Glinščice in Saridovega potoka v lanskem letu uspela prepričati Direkcijo za vode RS o nujnosti ureditve območja, ki bo občanom, ki živijo na odsekih obeh omenjenih vodotokov, zagotovila večjo poplavno varnost in bolj urejen videz območja. Na težave z občasno neurejeno strugo so Občino Hrpelje-Kozina opozorili krajani […]

Preberite več ...


Severna obvoznica naj bi bila nared do konca leta 2023

Čeprav je bila severna obvoznica, ki bi Hrpelje in Kozino razbremenila gostega prometa, v državni lokacijski načrt umeščena že leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste, so aktivnosti za njeno izgradnjo intenzivneje začele teči v zadnjih treh letih. Na 1,5 km dolgi trasi severne obvoznice bosta 2 večji krožišči in 3 nadvozi, predvsem pa njena izgradnja […]

Preberite več ...

Poligon za motorna kolesa za večjo varnost motoristov in izvajanje dejavnosti v skladu z varnostnimi predpisi

Zaradi vse pogostejših voženj z motornimi kolesi po vaških gozdnih in poljskih poteh, ki povzročajo škodo, želi Občina Hrpelje-Kozina na območju Kovčic urediti poligon za motorna kolesa. Na ta način bi v občini dobili poligon, kjer bi se ta dejavnost izvajala v kontroliranem in za to predvidenem okolju, v skladu z vsemi varnostnimi predpisi, ki […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane