Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Gradnja mrliške vežice in širitev pokopališča

Pokopališče v Hrpeljah ima trenutno prostora samo še za 3 nova grobna mesta. Mrliška vežica pa je v slabem stanju in nefunkcionalna, zato je prišlo že večkrat do pobude za izgradnjo nove in za prepotrebno širitev obstoječega pokopališča.

Tako je občinski svet potrdil predlog županje, da se v proračunu 2018 predvidijo sredstva za ta projekt. V oktobru 2017 smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in kmalu zatem izvedli javno naročilo za izbor izvajalca. Vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi pristopila k realizaciji tudi Agrarna skupnost Hrpelje, ki je podarila svoje zemljišče za ta namen in poleg tega poskrbela za zamenjavo ostalih zemljišč. Iskrena zahvala!

Najugodnejšo ponudbo je podalo podjetje Geoit d.o.o. iz Kopra, ki je bilo tudi izbrano za izvajalca del. Investicija v mrliško vežico je vredna 189.000 EUR z DDV, za širitev pokopališča pa bo treba odšteti 132.000 EUR z DDV.

V maju so se v Hrpeljah dela za odstranitev obstoječe mrliške vežice in izgradnjo nove tudi pričela. Nova mrliška vežica bo zgrajena do konca avgusta, pokopališče pa bo razširjeno do konca leta.

Nova vežica bo imela skoraj 100 kvadratnih metrov, od tega bo nadkrita ploščad predstavljala skoraj polovico. V njej bodo avla, mrliška vežica (poslovilni del), čajna kuhinja in prostor za rože ter sanitarije, ki jih do sedaj sploh ni bilo. Koncept in zasnova objekta temeljita na naravi – gozdu, ki zaobjema celotno območje pokopališča in mrliške vežice. Poslovilni prostor je zasnovan kot osnovni kompaktni prostor, monolit, ki povzema kamnito gradnjo, trdnost in stabilnost, obenem pa se s svojo obliko trokapne strehe povezuje z onostranstvom. Na jugovzhodu ga zaobjame nekoliko mehkejši, nižji prostor, delno zaprt (sanitarije), delno pa kot polodprt prostor (nadkrita ploščad). Poenoteno pa s kovinskimi vertikalnimi lamelami, ki likovno povzemajo drevesa v ozadju, deluje kot ovoj, nekakšen »objem narave«, ki ga na ta način povlečemo izza zakulisja objekta v ospredje le-tega.

S pogledi, ki obiskovalca takoj ob vstopu in dalje s sprehodom skozi poslovilni objekt povežejo s čudovitim prostorom gozda in krajine, skušamo ustvariti kontemplativne prostore. Skupaj z igro svetlobe in pogledov se ohranja občutek intimnosti in umirjenosti. Prostor slovesa – poslovilna ploščad se s pomočjo vertikalnih lamel selektivno (polintimno) odpira na južno stran in se navezuje na park, pokopališče in cerkev. Poslovilni objekt ne skuša preglasiti obstoječe strukture pokopališča in cerkve. Objekt je zasnovan enoetažno.

Predvidene so zunanja ureditev okolice, nova postavitev javne razsvetljave in izgradnja 10 parkirnih mest, poleg tega pa tudi podaljšanje obstoječega vodovodnega priključka za potrebe mrliške vežice. Širitev pokopališča je predvidena v smereh južno in vzhodno od obstoječega pokopališča (glej skico). Predvidenih je 150 novih grobov, od tega jih je 29 urejenih kot talni žarni grobovi ter 121 kot enojni grobovi. V JZ vogalu območja je umeščen tudi prostor za raztros pepela v velikosti 5 kvadratov. Razširitev pokopališča upošteva značilnosti obstoječega pokopališča in lokalne značilnosti prostora. Obstoječi kamniti zid se ohrani kot krajinska značilnost. Predviden je nov vhod na razširjeni del pokopališča, ki se nadaljuje z rampo in tlakovano dostopno potjo širine 1,8 m. V J delu novega pokopališča se nahaja tudi dostop do vode za zalivanje rož. Zaradi širitve obstoječega pokopališča je potrebna izgradnja novega podpornega zidu v dolžini 130 metrov.

Prosimo za potrpljenje in razumevanje, saj gre za veliko gradbeno površino in spremembo ustaljenega načina slovesa v obdobju izgradnje.

Za vse informacije v zvezi s pokopališko dejavnostjo se, prosimo, obrnite na upravljalca pokopališča: KSP d. d. Sežana.

Kontakt: 05 / 73 11 242 / 041 646 639 (tudi dežurna številka), milan.vitez@ksp-sezana.si

Občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane