Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Klanec pri Kozini s prenovljeno »pompo« dobiva novo turistično točko v okviru Krajinskega parka Beka

Hrpelje, 11. februar 2021

Občina Hrpelje-Kozina z obnovo stare vodne črpalke (ali po domače pompe) in bližnjega objekta dobiva novo pomembno turistično točko v okviru Krajinskega parka Beka. Ta bo na eni strani izhodišče za aktivno doživljanje neokrnjene narave ter na drugi za spoznavanje pomembne kulturne in tehnične dediščine našega območja. Ureditev in obnova dveh objektov z ureditvijo zunanjega parkirišča in vseh potrebnih priključkov na infrastrukturo je za občino prva večja pridobitev iz naslova izravnalnih ukrepov ob gradnji II. tira, sledila pa bo še ureditev pešpoti, namestitev urbane opreme (klopi, označevalne table) in postavitev jeklenih robnikov.

Pred obnovo močno dotrajan kompleks dveh objektov, čuvajnice in vodne črpalke za potrebe železnice, bo kmalu urejen v info center, s pripadajočimi sanitarijami in večnamenskim razstavnim prostorom. Tako domačinom kot gostom bo ponudil nov prostor za priložnostne prireditve, izobraževanje, protokol in vaške dogodke. Stavbni kompleks bo navezan tudi na parkovno ureditev območja, z urejenimi pešpotmi in bo tako vaščanom kot občanom celotne Občine Hrpelje-Kozina ponudil nove priložnosti za nadaljnji razvoj zelenega in trajnostnega turizma, hkrati pa izpostavil izjemno bogato kulturno in tehnično dediščino našega območja. V prenovljenih prostorih smo namreč uspeli ohraniti tako parni kotel iz leta 1909, parno črpalko iz leta 1949, električno črpalko in številne druge tehnične predmete iz preteklosti ter z umestitvijo idejne zasnove prenove kompleksa uspeli izpolniti veliko željo krajanov Klanca pri Kozini po ohranitvi »pompe«.
S sporazumom (št. 2430-14379052) o zagotovitvi izravnalnih ukrepov na trasi II. tira železniške proge na odseku Divača – Koper je Občina Hrpelje-Kozina na območju Krajinskega parka Beka uspela zagotoviti ureditev območja soteske Glinščice z dolino Griže, ponornih jama in arheoloških lokaliteti Lorencon in gradu nad Botačem. Sporazum je bil podpisan že leta 2014, pred približno mesecem dni pa so bila zaključena prva dela na območju Krajinskega parka Beka in črpališča v Klancu pri Kozini. Celotna vrednost investicije znaša 388.073,47 evrov, pri čemer je financiranje zagotovljeno iz naslova zgoraj omenjenega sporazuma o zagotovitvi izravnalnih ukrepov.

Črpalka je sicer eden od pomembnih elementov tehnične dediščine na našem območju. Črpalka je bila zgrajena ob izgradnji železniških krakov Divača-Pula (l.1876) in Hrpelje-Kozina-Trst (l.1887). Za oskrbo parnih lokomotiv v prometu so bile potrebne razmeroma velike količine vode, zato so na relativno kratkem odseku proge Trst–Sv. Andrej–Hrpelje-Kozina zgradili Vodno postajo Hrpelje-kozina in črpališče Klanec. S pomočjo vodne črpalke so črpali vodo za potrebe železnice. V obdobju delovanja parnih lokomotiv so le-te imele na poti od Hrpelj do Trsta na Kozini oskrbovalno postajo, saj je je bil naklon proge velik, 32,7 promilov. Črpalka v Klancu je za potrebe železnice je delovala do leta 1970, nato za potrebe INE do leta 1980. Vsebovala je dva zunanja rezervoarja s prostorninama 6.000 m3 m in 4.500 m3 vode. Oba sta se polnila iz nekoliko višje ležeče struge Glinščice. Črpalna postaja je služila tudi za polnjenje (nizkotlačna črpalka) in pripravo vode v nekoliko višje ležečih »filtrirnih« rezervoarjev. Iz teh so nato s pomočjo parne črpalke (visokotlačna črpalka) transportirali vodo (po 1369 m dolgem cevovodu premera okoli 100 mm) v višje ležeče rezervoarje ob železniški postaji na Kozini. Ob črpalni postaji se nahaja tudi hiša za oskrbnika s petimi prostori.

(viri: Karel Rustja: Železniške proge na Malem Krasu, Alenka Pečar, diplomsko delo: Oživljanje opuščenih železniških prog na primeru opuščene železniške proge Hrpelje-Kozina-Trst, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2008)

Za več informacij in slikovno gradivo smo vam na voljo na tel. št. (05) 620 53 60 in e-naslovu obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane