Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Obvestilo Kraškega vodovoda – Čistilna naprava Kozina

Kraški vodovod Sežana d.o.o. na ČISTILNI NAPRAVI KOZINA opaža velike količine odpadkov, ki v javno kanalizacijo ne sodijo in povzročajo zastoje ter okvare na ČN Kozina.

Uporabnike ponovno obveščamo o tem, česa se v javno kanalizacijo ne odvaja, in sicer:

 • umetnih in naravnih tkanin (vlažilne robčke, tekstil, palčke za ušesa, plastične folije, damske vložke, šope las, kondome,
 • plenice …)
 • mineralnih in jedilnih olj ter masti,
 • kuhinjskih odpadkov, olupkov in ostankov hrane,
 • barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, kisline, zdravil,
 • živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali pregnitega blata iz greznic,
 • odpadnih topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih odpadkov,
 • gnojevke in hlevskega gnoja,
 • pokošene trave in listja,
 • gradbenih in drugih trdih odpadkov,
 • deževnice (več kot 5 %), podtalnice, staljeni sneg, led,
 • naftnih derivatov,
 • vode iz bazenov in jacuzzijev,
 • soli v večjih koncentracijah,
 • kislin.

Predvsem bi radi opozorili na problematiko VLAŽILNIH ROBČKOV, ki NE SPADAJO v javno kanalizacijo. Uporabniki jih morate pravilno razvrstiti v zabojnike za ostale odpadke. Prilagamo sliko vlažilnih robčkov, ki se vsakodnevno nabirajo na ČN Kozina in onemogočajo pravilno delovanje čistilne naprave. Prav tako drugi trdi predmeti in sestavine, ki v greznico, MKČN in javno kanalizacijo ne sodijo, lahko zamašijo interno kanalizacijo in ovirajo delovanje čistilnih naprav ter kanalizacijskih sistemov (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, blokada delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v bioloških reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema), poleg tega predstavljajo tudi nevarnost za zaposlene delavce, zato je pomembno, da obvestilo upoštevate.

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane