Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Odločitev ministrstva: Steze za motorna kolesa na Kovčicah ne bo

Občina Hrpelje-Kozina je na območju Kovčic preverjala možnost ureditve poligona za motorna kolesa, vendar je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v postopku spreminjanja občinskega prostorskega načrta to možnost zavrnilo. Občina zemljišč na območju, za katera je imela rezervirana sredstva, ne bo odkupila, saj je bil nakup pogojen s pozitivnim mnenjem ministrstva. Spomnimo naj, da se je Občina Hrpelje-Kozina za preverjanje možnosti ureditve steze za motorna kolesa odločila, da bi uredila degradirano območje in zagotovila varno izvajanje dejavnosti na za to predvidenem območju.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane