Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Okrogla miza: Gradbena dovoljenja

Na pobudo Občine Hrpelje – Kozina je 1. decembra lani v prostorih občine v Hrpeljah potekala okrogla miza na temo pridobivanja gradbenih dovoljenj. Ob številčni prisotnosti zaposlenih iz upravnih enot Sežana, Ilirska Bistrica in Koper so bili prisotni tudi župani: Alenka Štrucl Dovgan, Marko Bandelli in Saša Likavec Svetelšek. Sodelovali so strokovnjaki, ki pokrivajo po občinah področje prostorskega planiranja in gradbenih zadev iz občin Sežana, Komen, Divača, Ilirska Bistrica in Hrpelje – Kozina. Svojo udeležbo so zagotovili tudi projektanti, ki delujejo na področju Upravne enote Sežana.

Na posvetu je stekla izmenjava dobrih praks pri reševanju vlog za izdajo gradbenih dovoljenj ter iskanje novih rešitev pri izvajanju postopkov, ki bi bili ugodni za potencialne investitorje.

Sodelujoči so sprejeli sklepe, da se ustanovi sosvet predstavnikov občin in upravne enote, pod okriljem katerega se bodo razreševale dileme, povezane z gradnjo, ter da se preuči možnosti za skrajševanje rokov pri odločanju v postopkih, kar včasih pri investiranju v nek projekt predstavlja veliko oviro.

V tem smislu naj bi se striktno upoštevalo tudi roke soglasodajalcev. Obširna razprava je bila tudi glede sprejemanja prostorskih načrtov, kjer pa so si bili vsi enotni, da je treba biti previden pri spreminjanju le-teh.

Občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane