Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Okrogla miza “Varovanje gozdov in nabiranje gozdnih sadežev”

Občina Hrpelje – Kozina in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v začetku januarja v Hrpeljah organizirala okroglo mizo na temo »Varovanje gozdov in nabiranje gozdnih sadežev«. Okrogla miza naj bi prinesla nekatere rešitve, povezane s prekomernim in nekontroliranim nabiranjem gozdnih sadežev.

Na okrogli mizi, ki jo je moderiral Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so sodelovali predstavniki različnih organov in institucij, ki so kakorkoli povezani s predpisi, ki urejajo naravo in gozd.

Razpravljali so:

 • Saša Likavec Svetelšek – županja,
 • Irena Stropnik – podžupanja in
 • Robert Kastelic – občinska uprava,
 • Milan Race in Mladen Prebevšek – Zavod za gozdove, OE Sežana,
 • Jurij Beguš – Zavod za gozdove Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in razvoj podeželja,
 • Marija Markeš – Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave,
 • Silvana Zadel – Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
 • Marjan Pelko in Gorazd Nemanič – Policijska postaja Kozina,
 • Andrej Drašler in Mirica Križaj – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
 • Niko Meden – predsednik Društva lastnikov gozdov Vrhe – Vremščica,
 • Anton Može – član odbora za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS,
 • Helena Gašperšič – Civilna iniciativa Brkinov,
 • dr. Gorazd Pretnar – ekolog.

V razpravi so bile izpostavljene različne pristojnosti in pravne podlage, ki urejajo nabiranje gozdnih sadežev, nadzor nad nabiranjem in varovanje gozdov. Izkazalo se je, da je problem sistemske narave, kompleksen in da ga je treba tako tudi obravnavati. Večkrat so bila navajana določila Zakona o ohranjanju narave, Zakona o gozdovih, Pravilnik o varstvu gozdov, Uredba o varstvu samoniklih gliv … Zakonodaja dovoljuje tudi nelastnikom gozdov
rabo oziroma izkoriščanje funkcij gozdov, kot so:

 • nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki rastejo v gozdovih,
 • nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov,
 • čebelarjenje,
 • gibanje po gozdovih in rekreacijo v gozdu.

Kot najbolj sporna je bila izpostavljena pravica nabiralcev, da za lastne potrebe naberejo do 2 kilograma plodov dnevno (gobe, kostanj ipd.) na gozdni površini, ki ni njihova.

Rešitve se nakazujejo v smeri ureditve prometnega režima in parkirišč, s čimer bi naredili red in omejili število obiskovalcev ter uvedbo posebne dovolilnice za nabiranje gozdnih sadežev.

Robert Kastelic, občinska uprava

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane