Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Otvoritev nadzidave osnovne šole

Po dobrih šestih mesecih gradnje smo v torek, 31. 1. 2017, tudi uradno predali v uporabo novi prizidek na OŠ Hrpelje. Že pred otvoritveno slovesnostjo so novo zbornico zasedli občinski veljaki z županjo na čelu in gladko sprejeli proračun za prihajajoče dvoletno obdobje. Slovesnosti so se poleg nas gostiteljev (delavcev šole) udeležili občinski svetniki, občinska uprava, predstavniki krajevnih skupnosti, nekdanji ravnatelji in številni povabljeni gostje. Prireditev je brezhibno povezovala naša učiteljica Tjaša Race, za zvočno kuliso pa je poskrbel naš učiteljski pevski zbor Dotik pod vodstvom Jelke Bajec Mikuletič.  Prizidek oz. nadzidek je velika pridobitev za šolo, tako za zaposlene kot tudi za učence. Velika skupna zbornica prinaša boljšo komunikacijo med strokovnimi delavci ter sočasno dihanje obeh pljučnih kril, razredne in predmetne stopnje, ki sta bili desetletja ločeni. Na drugem mestu po pomembnosti je nedvomno dvigalo. Kaj bi dali zanj pred leti, ko smo na šoli imeli gibalno oviranega učenca in je bilo gibanje zanj prej ko ne oteženo. Sedaj tega ne bo več, vsi deli šole so s povezovalnimi hodniki lahko dostopni, umeščenost novega dela je sredinska in logična. Naslednji prostor je t.i. fotokopirnica, kjer bodo odslej učitelji v miru kopirali, tiskali, uničevali dokumente, vezali, obrezovali …, in administrativni kotiček, kjer se vedno veliko dogaja. Naprej po hodniku sledijo še toaletni prostori, majhna priročna čajna kuhinja, pisarna pomočnice ravnatelja, računovodstvo, tajništvo ter vogalna ravnateljeva pisarna. Lepi, svetli, sodobni prostori. Naprej se povezovalni hodnik priključi v prvo nadstropje na razredni stopnji. Seveda to ni vse, s preselitvijo nekdanje stare zbornice in pisarn smo pridobili še dva prostora, ki ju bomo kmalu preuredili v učilnici in vanje vselili učence. Vsako leto nas je več in veseli smo zato. Septembra prihaja množica prvošolcev, kar 51 jih bo, tako da nam prostora ne bo ostajalo, kar pa je tudi prav.

V imenu vseh delavcev šole in tudi v lastnem imenu se iskreno zahvaljujem Občini Hrpelje – Kozina, gospe županji Saši Likavec Svetelšek, občinskim svetnikom in občinski upravi za posluh, ki ga je izkazovala vse od začetka do končne izvedbe projekta. Zavedamo se, da se je v časih, ko je denarja malo, potreb pa preveč, težko racionalno odločati o financiranju projektov, še težje je določiti ustrezen vrstni red oz. prednostno listo opravil, ki jih je v občini treba realizirati. Nedvomno pa so veljaki na prednostno listo postavili prave projekte, projekte za otroke, za katere vsi pravimo, da so naše največje bogastvo. Hvala. 

Sebastijan Mavrič, ravnatelj

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane