Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Park Žaga bodo obogatili adrenalinski park, trampolini, nova igrala in pešpoti

Občina Hrpelje-Kozina načrtuje 2. fazo ureditve parka Žaga. Ob obstoječem parku je predvidena ureditev adrenalinskega parka, pumptracka, igral, pešpoti in kolesarskih poti za otroke ter novih parkirišč. Dodatna ureditev parka Žaga bo dopolnila športno-rekreacijske površine obstoječega parka. Z ureditvijo dodatnih površin želi Občina Hrpelje-Kozina zagotoviti dodaten prostor za druženje in aktivnosti na prostem za otroke vseh starostnih skupin. Zaključek del v okviru projekta Park Žaga 2 je predviden v jeseni 2021.

Na območju med obstoječim delom parka Žaga in knjižnico je predvidena izgradnja adrenalinskega parka. Zasnovan je kot skupek medsebojno povezanih poti, ki omogočajo sprehajanje in vožnjo s kolesi za najmlajše po ravninski stezi oz. zelenicah, ki so dvignjene nad obstoječi teren. Na vzhodni strani območja bosta zrasli dve umetni vzpetini, ki ju bo povezoval mrežasti prehod. Južna vzpetina bo imela vkopan prehod dolžine približno 7 m in višine 1,6 m, na južni strani pa tudi otroško žičnico (zipline). Vrh obeh vzpetin bo urejen kot raven plato, brežine.

Na vzhodni strani območja bo vzdolž meje postavljena varovalna ograja. Na zahodni strani igrišča bodo nameščeni trije vkopani trampolini, ob njih se bodo razprostirale površine, namenjene pešcem, in igralne površine.

Ob Istrski ulici so predvidena je predvidenih tudi 6 novih parkirišč, saj parkirišče neposredno pred knjižnico zadostuje za le za potrebe knjižnice in obstoječega medgeneracijskega parka.

Za ureditev območja je odprto javno naročilo, ki ga najdete TUKAJ, po izbiri izvajalca pa bo znana tudi končna vrednost investicije.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane