Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Podpis treh sporazumov o financiranju pomembnih infrastrukturnih investicij pomeni začetek urejanja ključnih prometnih izzivov v Občini Hrpelje-Kozina

Ljubljana, 4. 11. 2021 – Občina Hrpelje-Kozina je s podpisom sporazumov o sofinanciranju treh pomembnih prometnih infrastrukturnih investicij korak bliže k prometni razbremenitvi naselij Hrpelje, Kozina in Materija. Ministrstvo za infrastrukturo je s sofinanciranjem severne obvoznice, krožišča pri Jadranu in krožišča v Gradišču prisluhnila občini in občanom, ki že vrsto let opozarjajo na porast tranzitnega prometa. Sporazume o sofinanciranju sta podpisala državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek.

»Izjemno sem zadovoljna, da smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali kar 3 sofinancerske sporazume, ki so za občino izredno pomembni. Občina Hrpelje – Kozina je sečišče mednarodno pomembnih prometnic. Kot najbolj problematična se kaže cesta G1-7 med državno mejo z Republiko Italijo In Republiko Hrvaško. Ta prometnica je po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo doživela skokovito rast predvsem težkega tranzitnega prometa. Veseli nas, da je ministrstvo prisluhnilo težavam, ki jih imamo s tranzitnim prometom in pristopilo k aktivnemu reševanju problematike,« je po podpisu povedala županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek.

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je ob podpisu sporazumov izrazil zadovoljstvo, da je plodno sodelovanje med ministrstvom in Občino Hrpelje-Kozina pripeljalo do podpisov treh sofinancerskih sporazumov, ki niso pomembni le za občino, temveč širše. »Na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo, da s tesnim sodelovanjem z občinami pridemo do najboljših rešitev tako za občanke in občanke kot tudi za gospodarske subjekte. Z izgradnjo severne obvoznice ter krožišč pri Jadranu in v Gradišču bomo bistveno prispevali k večji pretočnosti prometa in višji varnosti za vse udeležence v prometu. V občini Hrpelje-Kozina bo prihodnje leto zaključena tudi izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami, ki bo nadomestil obstoječi kamniti nadvoz čez železniško progo. S tem bomo zagotovili ustrezno prevoznost, odpravili ozko grlo za tovorne vlake pri prevozu izrednih pošiljk ter izboljšali prometno povezljivost za občanke in občane,« je dejal državni sekretar Mihelič.

Podpis sofinancerskega sporazuma za obvoznico mimo naselij Hrpelje in Kozina je zgodovinskega pomena, saj uresničuje več kot 20-letna prizadevanja občine. V teku je že odkup potrebnih zemljišč, v pripravi pa je že javni razpis za izvedbo. Pričakujemo, da bi bil izvajalec lahko izbran v začetku leta 2022 in z deli začel takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, vsekakor že v prihodnjem letu. Vrednost investicije je ocenjena na dobrih 9 milijonov evrov. Še dva sofinancerka sporazuma se nanašata na sofinanciranje izgradnje dveh krožišč, v Gradišču pri Materiji in pri Jadranu na Kozini. Tudi za omenjeni krožišči že potekajo odkupi zemljišč. Krožišče pri Jadranu bo povečalo pretočnost prometa in zamenjalo obstoječe semaforizirano križišče, investicija je ocenjena na 1.200.000 evrov, slabo tretjino vrednosti projekta bo financirala občina, dve tretjini država. Krožišče v Gradišču bo povečalo prometno varnost, saj je na obstoječem križišču odcep v industrijsko cono, v naselje Gradišče in Brkine. Investicija je ocenjena na 800.000 evrov, razmerje v sofinanciranju je enako prejšnjemu, torej tretjino investicije zagotavlja občina, dve tretjini Ministrstvo za infrastrukturo.

Spomnimo naj, da je bila pot do danes podpisanega sporazuma o sofinanciranju obvoznice mimo Kozine dolga; ta je bila v državni lokacijski načrt umeščena že leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste, a so aktivnosti za njeno izgradnjo na pobudo županje in občinske uprave začele intenzivneje teči v zadnjih treh letih. Na 1,5 km dolgi trasi severne obvoznice bosta 2 večji krožišči in 3 nadvozi, predvsem pa njena izgradnja pomeni dolgoročno rešitev prometnih zamaškov v Hrpeljah in na Kozini, razbremenitev naselij tovornjakov in tudi večjo prometno varnost za najšibkejše udeležence v prometu – pešcev. Tudi Krožišče pri Jadranu je predmet pogovorov med občinsko upravo in pristojnimi državnimi službami že skoraj desetletje, zato v Občini Hrpelje-Kozina pozdravljamo pripravljenost in trud pristojnih, ki so ga vložili v realizacijo omenjenih projektov.

Občinska uprava

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane