Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Povezovalna cesta in severna obvoznica za boljšo dostopnost OIC Hrpelje in razbremenitev cest v naseljih

Občina Hrpelje-Kozina si želi boljše povezave OIC Hrpelje z glavno avtocestno povezavo, zato v prihodnjih letih načrtuje gradnjo povezovalne ceste, ki bi izboljšala dostopnost z zadnjim prostorskim načrtom dodatno razširjene obrtno-industrijske cone. Ker se je število podjetij v zadnjih letih močno povečalo in območje obsega dobrih 170 tisoč m2, želi Občina Hrpelje-Kozina dostop do območja urediti v prihodnjih 3 letih. Od države pa pričakujemo izgradnjo severne obvoznice, ki je že 11 let v državnem načrtu razvojnih programov.

Pobudo za izgradnjo ceste, ki bi OIC Hrpelje povezala z državno cesto Koper-Ljubljana in avtocestnim križem ter ne bi obremenjevala naselij Hrpelje in Kozina, so leta 2004 podali prvi obrtniki v OIC, predvsem pa podjetnik Mitja Bolčič.

Ob tem želimo poudariti, da nova dostopna cesta ni južna obvoznica, ki so ji krajani Hrpelj v preteklosti močno nasprotovali in jo je pristojno ministrstvo na podlagi študije iz leta 2010 opustilo. Občina se je v skladu s pričakovanji krajanov odločila za izgradnjo povezovalne ceste, kot jo načrtujemo danes; speljana bo z južne strani, pod železnico, priključila se bo na državno cesto Koper-Ljubljana, kar bo podjetjem, ki poslujejo v OIC, omogočilo tudi večjo dostopnost do avtocestnega križa. Dostop tako ne bo več potekal skozi središče Hrpelj in Kozine. Obenem pa bo tudi razbremenila del naselja Kozina, kjer poteka dostop do INE. Celotna investicija bo predvidoma zaključena v 3 letih. Investicija znaša 2,2 milijona evrov, za njeno sofinanciranje se bo občina prijavila tudi na evropske in državne razpise. Trenutno je v fazi priprave OPPN.

Severna obvoznica pa je bila v državni lokacijski načrt umeščena leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste. Takrat ni bila izvedena zaradi nasprotovanja političnega vodstva občine in nekaterih krajanov. V letu 2009 je bil na pobudo občine izdelan DIIP, nato je sledila vključitev v državni Načrt razvojnih programov (NRP) in proračun. Zaradi velike gospodarske krize in zamrznitve skoraj vseh investicij v državne  ceste, se investicija takrat ni izvedla.

Na podlagi angažiranja županje in občinske uprave ter posluha na Ministrstvu in Direkciji za infrastrukturo je projekt stekel konec leta 2018. Leti 2019 in 2020 sta bili namenjeni projektiranju severne obvoznice (projektna dokumentacija PGD – PZI), prav tako je bil leta 2020 izdelan investicijski program. V letošnjem letu (2021) bodo izvedeni odkupi zemljišč in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane