Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Projekt STAR: Dnevni center za starejše občane

star_projektZadnjega dne v avgustu smo bili obveščeni, da je projekt, ki smo ga kot vodilni partner prijavili na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014–2020, odobren. Na to smo še posebej ponosni, saj je bilo v prvem roku od 91 prijav odobrenih le 5 projektov. V projektu, poimenovanemu Starost brez meja ali skrajšano STAR, sodelujemo z naslednjimi partnerji: Obalni dom upokojencev Koper, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Dom za starije osobe Kantrida Rijeka in Primorsko-goranska županija. Kot pridruženi partner pa nas podpirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter hrvaško Ministarstvo socijalne politike i mladih.

18. oktobra je tako v Reki županja Saša Likavec Svetelšek z Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko svečano podpisala pogodbo o sofinanciranju iz sredstev ESSR, in sicer v višini 605.998,14 €. Občina Hrpelje – Kozina je od tega predvidela črpanje sredstev v višini 164.000 €. Glavni cilj projekta STAR je okrepitev partnerstva za razvoj novih oblik in nadgradnja obstoječih programov deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe starejših oseb ter njihovega čim daljšega samostojnega življenja v domačem okolju. Projekt STAR obravnava skupne izzive: staranje prebivalstva, neenakost pri dostopu do kakovostnih socialnih storitev ter nizka stopnja učinkovitosti in neizkoriščenega potenciala socialno varstvenih institucij za čezmejno sodelovanje. Inovativen pristop, ki ga projekt predvideva v povezavi z reševanjem staranja sodobnih družb, je vzpostavitev več različnih oblik deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe na dveh nivojih. V Občini Hrpelje – Kozina se bo vzpostavilo ustrezno opremljen dnevni center za starejše občane, v katerem se bodo izvajale inovativne metode dela po vzoru klubov, ki že zelo uspešno delujejo v okviru doma za ostarele Kantrida ter gospodinjsko skupino v Reki, ki spada med novejše in modernejše oblike izven-institucionalne oskrbe, kjer stanovalci živijo v skupnosti, podobni domačemu okolju. Po drugi strani projekt predvideva usposabljanje tako neformalnih družinskih oskrbovalcev, ki bodo preko strokovnega usposabljanja pridobili ustrezno znanje za oskrbo starejših oseb, kot tudi vzpostavitev dveh mrež prostovoljcev na slovenski in hrvaški strani, ki nudijo socialno varstvo in pomoč starejšim osebam na domu.

Dnevni center v naši občini je predviden v Hrpeljah, v prostorih nekdanjega Društva upokojencev, katerih obnova se bo za ta namen začela v letu 2017, deloval pa bo pod okriljem Obalnega doma upokojencev Koper. Tu bodo potekale različne aktivnosti na več ravneh, in sicer vzdrževanje in obnavljanje telesnih in psihičnih sposobnosti, vodena telesna aktivnost in vzdrževanje besednega zaklada ter aktivnosti za ohranjanje intelektualnih sposobnosti z namenom izboljševanja in ohranjanja psihofizične kondicije. Program dela je tako usmerjen v zagotavljanje varnega, konstantnega in prijaznega okolja. Uporabnikom bodo ponujene tudi namenske aktivnosti (priprava jedi, izdelovanje drobnih predmetov itd.), kulturno-razvedrilne dejavnosti, terapija s pomočjo psa ipd. Vpeljana bo tudi IKT tehnologija za varovanje na daljavo kot izven-institucionalna oblika pomoči na domu, ki omogoča samostojno življenje in varnost v domačem okolju. Pozornost pa bo namenjena tudi svojcem uporabnikov preko informiranja o organizaciji dela ter organiziranju skupnih srečanj z uporabniki.

Kristina Furlan, občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane