Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uvodni sestanek in prva novinarska konferenca v “Projektu STAR – dnevni center za starejše občane” (Interreg SLO-HR)

V petek, 18. 11. 2016, smo na občini izvedli uvodni sestanek in prvo novinarsko konferenco v projektu STAR, katerega glavni dosežki bodo tako Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, strokovno izobraževanje socialnih formalnih in neformalnih oskrbovalcev ter pilotna izvedba dveh inovativnih oblik dolgotrajne oskrbe: ustrezno opremljen dnevni center za starejše osebe v Občini Hrpelje – Kozina ter gospodinjska skupina na hrvaški strani.

Njuni koristniki bodo socialni oskrbovalci dolgotrajne oskrbe, lokalne uprave in seveda starejše osebe, katerim bo omogočeno čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, socialna vključenost v družbeno dogajanje in posledično izboljšanje kakovosti življenja. Pred pričetkom sestanka je zbrane pozdravila županja Saša Likavec Svetelšek. Zahvalila se je za udeležbo ter prisotnim zaželela uspešen začetek dela in izrazila zadovoljstvo ob pričetku
izvedbe projekta STAR.

Uvodnega sestanka smo se udeležili vsi projektni partnerji:

  • Občina Hrpelje – Kozina kot vodilni partner,
  • Obalni dom upokojencev,
  • Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ter
  • s hrvaške strani Dom za starije osobe Kantrida Rijeka in
  • Primorsko – goranska županija.

S sestankom se je tako začela izvedba aktivnosti, ki smo jih skupaj predvideli v našem projektu. Vzpostavili smo Projektni svet, katerega naloge so upravljanje in kontrola vsebinske, časovne in finančne plati projekta, preverjanje pričakovanih rezultatov, skrb za komunikacijo med partnerji, sprotno reševanje morebitnih težav ter načrtovanje strategije trajnostnega sodelovanja. V svetu smo enakopravno zastopani vsi partnerji. Sprejeli smo poslovnik delovanja ter opredelili naloge in pristojnosti vsakega partnerja.

Na novinarski konferenci, ki je bila ob 12.00 istega dne, smo v naši sejni sobi gostili novinarje. Vsak partner je podal svojo izjavo in predstavil pomen projekta za svojo institucijo. Županja je med drugim poudarila, da ta projekt za Občino Hrpelje – Kozina predstavlja veliko pridobitev. Naša občina
ima razpršeno in redko poseljenost, pa tudi starostna struktura je v primerjavi s slovenskim povprečjem neugodna, kar pomeni, da veliko starejših občanov živi v oddaljenih vaseh.

Izvedba projekta bo na inovativen način starostnikom omogočala socialne stike in možnost kvalitetnejšega preživljanja vsakdana. Uvodni sestanek in novinarska konferenca za vseh pet partnerjev pomeni začetek izvajanja dveletnih aktivnosti. Čaka nas še veliko izzivov, vsi skupaj pa se strinjamo, da bi ob zaključku projekta lahko rekli, da smo vplivali in pripomogli k razvoju novih oblik in k nadgradnji obstoječih modelov in programov deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe starejših oseb na čezmejnem območju.

Več o projektu STAR si lahko preberete tudi v novembrskem glasilu ali na naši spletni strani.

Kristina Furlan, občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane