Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

V Klanec skozi novo krožišče

V luči ukrepov za izboljšanje prometne varnosti ter glede na povečanje prometa ob gradnji II. tira, je na odcepu iz glavne ceste Kozina–Koper za Klanec, Ocizlo in Beko urejeno novo krožišče. Kot ste že lahko prebrali v občinskem glasilu, je Krajevna skupnost Klanec podala pobudo za ureditev dodatnega zavijalnega pasu. Ob preučevanju okoliščin sta občinska uprava in upravljalec občinskih cest CPK d.d. investitorju, Direkciji za infrastrukturo, predlagala ureditev krožišča. Po prvem predlogu za štirikrako krožišče je direkcija pristala na trikrako montažno krožišče. Čeprav je novo montažno krožišče že večinoma končano, se bodo vsa dela zaključila predvidoma do konca aprila.

Glede na izkušnje z montažnim krožiščem se bo v prihodnje uredila tudi trajna prometna ureditev.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane