Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Z ureditvijo Mestnega trga Občina Hrpelje-Kozina dobiva osrednji družabni prostor

Občina Hrpelje-Kozina z ureditvijo Mestnega trga na Kozini ustvarja nov družbeni in družabni prostor v enem od največjih naselij v občini. Zdaj prometu in parkiranju podrejen prostor bo s prenovo postal odprt prostor izvajanja raznih prireditev in ena izmed osrednjih točk družabnega življenja v občini. Območje med banko, kavarno in stanovanjsko sosesko, ki ga po diagonali razpolavlja regionalna cesta, bo dobilo novo podobo.

»Ob tem je bil ključnega pomena posluh Direkcije RS za infrastrukturo in Vlade RS, ki je s prekategorizacijo državne ceste na eni strani omogočila preusmeritev tranzitnega prometa na druge državne ceste«, pojasnjuje županja Občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek. Ob tem dodaja: »Prostoru bomo dali novo obliko, uredili površine za pešce in kolesarje ter uredili zelene površine. Dobili bomo nov, odprt, sodobno tlakovan urbani prostor, na katerem bo stal tudi mestni paviljon s tremi posamičnimi enotami (trije poslovni prostori) in zunanjim prostorom za tržnico.«

Ob tem Občina Hrpelje-Kozina zasleduje več ciljev:

  • ureditev trga zajema prenovo prostora s tlakovanjem površine, ureditvijo urbane opreme in zelenih površin, ki bodo dopolnjevale obstoječo zasaditev, načrtovana je osvetlitev in ureditev vodnjaka;
  • nova prometna ureditev bo prostor znatno razbremenila, predvidena je ureditev priključkov na obstoječe prometne povezave, ki bodo omogočile umik tranzitnega prometa z območja ter dodatna ureditev parkirnih mest (mirujoči promet);
  • komunalna ureditev območja zajema ureditev komunalne infrastrukture, odvodnjavanja in električne infrastrukture na območju ter ureditev javne razsvetljave;
  • ureditev paviljona bo omogočila ureditev dodatnega prostora za komercialno dejavnost.

Podrobnosti o Javnem naročilu najdete na straneh Občine Hrpelje-Kozina: http://www.hrpelje-kozina.si/objave/javno-narocilo-ureditev-mestnega-trga/ in Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=435654

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane