Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Začenjajo se gradbena dela na krožišču v Gradišču pri Materiji

V Občini Hrpelje-Kozina se v naslednjem tednu začenja gradnja krožišča v Gradišču pri Materiji. Na glavni cesti Obrov – Kozina je v naselju Gradišče pri Materiji predvidena umestitev štirikrakega krožnega križišča in para avtobusnih postajališč ter ureditev pločnikov, prometne signalizacije, meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave. Projekt je vreden nekaj manj kot 785 tisočakov.
Rekonstrukcija odseka ceste in obstoječega štirikrakega križišča je potrebna zaradi izboljšanja pretočnosti prometa na državni cesti, saj v križišču zaradi zavijanja levo prihaja do zastojev na glavni cesti, prav tako je oteženo vključevanje na glavno cesto s stranskih cest. Ureditev območja zato predvideva ureditev štirikrakega krožnega križišča z zunanjim premerom 30 m, na novo bodo ob križišče umeščena avtobusna postajališča, prav tako pa se bodo v sklopu del uredili tudi pločniki z navezavo na avtobusni postajališči. V sklopu rekonstrukcije odseka bo poleg celotnega vozišča prenovljena tudi prometna signalizacija, cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija.

V času izvedbe del so na območju predvidene delne zapore ceste, promet bo potekal izmenično enosmerno. Vse voznike prosimo za razumevanje.

Glavni investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, vrednost projekta znaša 786.911,19 evrov (skupaj z DDV). Občina Hrpelje-Kozina je soinvestitor projekta, za ureditev območja bo občina prispevala 254.339 evrov.

Na fotografijah:

  • območje ureditve iz projektne dokumentacije,
  • podpis pogodbe med županjo Občine Hrpelje-Kozina Sašo Likavec Svetelšek in predstavnikom podjetja CPK Vladom Švabom.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane