Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Zapora državne ceste med mejnim prehodom Krvavi Potok in Bazovico

V prostorih naše občine je 17. junija 2017 potekal nadaljevalni sestanek v zvezi z zaporo državne ceste med mejnim prehodom Krvavi Potok in Bazovico v Italiji. Cilj tega sestanka je bil, da se dogovorijo tehnične podrobnosti glede zapore (ureditev izjem za lokalni promet), kot je bilo dogovorjeno na predhodnem sestanku 30. maja 2017. S slovenske strani smo se sestanka udeležili predstavniki Ministrstva za infrastrukturo RS, Direkcije republike Slovenije za infrastrukturo in Družbe za infrastrukturo, z italijanske strani pa predstavniki družbe ANAS in lokalne policije.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi:

  • Odsek od Kozine do meje z Italijo se na slovenski strani označi z ustrezno prometno signalizacijo (prepoved prometa vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t, dovoljeno za lokalni promet in območje Hrpelje – Kozina). Na italijanski strani bodo ravno tako postavili signalizacijo, ki bo dovoljevala promet v lokalnem prometu. Na ta način bo lokalnim prevoznikom na tem območju še vedno dovoljeno opravljati svoje prevoze kljub zapori na italijanski strani nekdanjega mejnega prehoda Krvavi Potok.
  • Z nadzornimi organi obeh držav je bilo dogovorjeno, da bodo priznavali prevozno dokumentacijo, na kateri bo zaznamek »namembni/odhodni kraj Hrpelje – Kozina«, kot dokaz, da gre za lokalni promet.

Prisotni so se dogovorili tudi, da se v roku 6 mesecev po 19. 6. 2017 (uveljavitev zapore) obe strani po potrebi ponovno sestaneta in skupaj analizirata izvajanje dogovora.

Povzeto po zapisniku mag. Marjana Nahtigala, sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo RS.

Občinska uprava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane