Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina (sdOPN1) in Okoljskega poročila

1. 8. 2022
01.08.2022
Javna naznanila in razgrnitve
31.08.2022 do 00:00
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si