Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Sedež: Partizanska cesta 4, Sežana

Vodja: dr. Marko Korošic

Tel. 05 73 10 141

E-pošta: soou@sezana.si

POSLOVNI ČAS:
Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek od 8 ure do 15 ure.

URADNE URE:
V pisarni Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Partizanska cesta 4, Sežana
Ponedeljek, sreda in petek:  od 8 ure do 10 ure
V prostorih  Občine Hrpelje-Kozina tretji torek v mesecu od 8 ure do 10  ure.
Uradne ure po telefonu (05 73 10 141) in elektronskem mediju (elektronska pošta; soou@sezana.si) zagotavlja medobčinski inšpektorat in redarstvo vsak dan, ves poslovni čas.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom, ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

  • o občinskih cestah,
  • o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
  • o ravnanju s komunalnimi odpadki,
  • o oglaševanju in reklamiranju,
  • o občinskih taksah,
  • o pokopališki dejavnosti,
  • o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
  • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
  • ter drugih odlokov, predpisov in zakonov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane