Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe

Številka: 3506-2/2012-4
Datum: 07.1.2013

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE SLUŽNOSTNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o vzpostavitvi služnostnega dostopa po parc. št. 244/94 k.o. Materija v korist parc. št. 388 in *125 k.o. Materija. Za vzpostavitev služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane