Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hrpelje-Kozina

Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Hrpelje-Kozina

Javna objava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe v Občini Hrpelje-Kozina

 Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe v Občini Hrpelje-Kozina.

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe se lahko v roku 5 dni od datuma objave pošlje pisno na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pripomba mora biti naslovljena kot “Pripomba na predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe v Občini Hrpelje-Kozina”.

 

predlog odloka lokacijska preveritev, pobude

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane