Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava predloga Odloka o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena- ZAKLJUČENO

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena.

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe se lahko v roku 5 dni  od datuma objave (od 14.9. do vključno 19.9.2020) pošlje pisno na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pripomba mora biti naslovljena kot “Odlok o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena.”

Predlogu odloka so priložene strokovne podlage – Predlog za razglasitev Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena z datumom september 2020, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica in grafične priloge.

Predlog odloka
grafika1
grafika2
Predlog za razglasitev – strokovne podlage

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane