Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov:

  1. Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubiljev društev
  2. Pravilnik o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje – Kozina
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2021

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predloge aktov. Pripombe se lahko od 13. 5. 2021 do 18. 5. 2021 do 12.00 ure pošlje pisno na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pripomba mora biti naslovljena kot “pripomba na predlog predpisa – ……………………….. (naslov predpisa).”

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane