Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok

Gradivo bo od 12.5.2021 do vključno 11.6.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) in v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14. V prostorih občine je vpogled v gradivo možen v času uradnih ur občine po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 620 53 60.

Javna obravnava se bo izvedla dne 2.6.2021 ob 17.00 uri preko ZOOM video konference. Zainteresirani za sodelovanje na javni obravnavi svojo prisotnost sporočite na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si do vključno 1.6.2021.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 11.6.2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “OPPN Krvavi Potok – pripombe”.

javno_naznanilo

Povzetek za javnost

Obrazec za pripombe

Tekstualni del:

11_odlok

10_prve strani

Grafični del:

oppn_kp_risbe_1a_opn

oppn_kp_risbe_1b_opn

oppn_kp_risbe_2_sirse.

oppn_kp_risbe_3_zk.

oppn_kp_risbe_4_ureditvena

oppn_kp_risbe_5_infrastruktura.

oppn_kp_risbe_6_varstva.

Priloge:

31_izvl

32_sta_pro

34_sm_mn

35_obr

37_por_okolj

STALIŠČA DO PRIPOMB:

Sklep o zavzetju stališč

Stališče do pripomb

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane