Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica

Elaborata lokacijske preveritve za rastlinjake na parceli št. 2825 k.o. Brezovica bo od 10.05.2019 do vključno 24.05.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani občine.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 24.05.2019, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Javno naznanilo

Elaborat lokacijske preveritve

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane