Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitvev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju parcel št. 127/82, 127/83, 127/84, 806, 807, 2372, 2373 k.o. Obrov (2576)

Elaborat lokacijske preveritve bo od 23.1.2020 do vključno 6.2.2020 javno razgrnjen v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina.si.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 6.2.2020, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za javno objavljenih stališč do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

javno naznanilo

Elaborat ELP-54-2019

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane