Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitvev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 254/88 k.o. Hrpelje (2560)

Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 254/88 k.o. Hrpelje (2560) bo od 28.10.2019 do vključno 11.11.2019 javno razgrnjen v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v poslovnem času občinske uprave in na spletni strani občine.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 11.11.2019, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Javno naznanilo

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE

PRIKAZ OBMOČJA LP

SITUACIJA 1

SITUACIJA 2

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane