Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni poziv LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij v letu 2017

Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa in Brkinov je v torek, 31. 01. 2017, objavila prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2017.

Javni poziv bo odprt do petka, 31. 03. 2017, v primeru pošiljanja po pošti (priporočena pošiljka) oziroma do 31. 03. 2017 do 12. ure, v primeru osebne oddaje vloge.

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (območje LAS) v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 350.000,00 EUR iz EKSRP sklada. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRP, znaša 85 %.

Program je namenjen podpiranju manjših operacij, ki prispevajo k dvigu kvalitete življenja na podeželju, ohranjanju narave in vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Manjše investicije so sicer upravičene, vendar le tedaj, ko so potrebne za kvalitetno izvedbo vsebine. Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Krasa in Brkinov. Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na doseganje več ciljev ali naslavlja več tematskih področij.

Cilj vseh nas je, da pridobimo kvalitetne operacije, ki bodo uresničile oziroma udejanile tisto, kar smo zapisali v Strategiji lokalnega razvoja LAS Krasa in Brkinov 2014-2020. Zaradi lažje priprave operacije svetujemo, da si pred samo pripravo operacije dobro preberete SLR LAS Krasa in Brkinov, ki jo najdete TUKAJ.

Želimo vam obilo uspeha pri pripravi vaše operacije in veliko točk pri ocenjevanju.

Povezava do Javnega poziva na spletni strani LAS: https://www.laskrasainbrkinov.si/javni-pozivi/


GRADIVO

01_Javni poziv 2017 EKSRP

02_Javni poziv 2017 EKSRP upravičeni stroški

03_Javni poziv 2017 EKSRP Navodila

04_Javni poziv 2017 EKSRP Vloga

05_Priloga1_Finančni_načrt_poziv_2017_EKSRP

06_Javni poziv 2017 EKSRP vzorec Pogodba o sodelovanju

07_Javni_poziv_Katalog-stroškov-in-najvišjih-priznanih-vrednosti

08_Javni_poziv_katalog-kmetijskih-in-gozd.-strojev


Dodatno gradivo, objavljeno 8.03.2017

Navodila za označevanje (2.sprememba)

Navodila za upravičene stroške CLLD-1

Vprašanja in odgovori-KO_CLLD

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane