Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Hrpelje-Kozina v letu 2015

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Hrpelje-Kozina v letu 2015, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni in arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.

Rok za predložitev prijav je 15. 9. 2015 do 11.00 ure.

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane