Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za izvedbo gradnje gospodarske javne infrastrukture – ceste (Ureditev ceste in križišča v Materiji) na nepremičnini parc. št. 2262/3 katastrska občina 2559-Materija. Javna razgrnitev poteka od 10.3.2021 do vključno 24.3.2021.

JAVNA RAZGRNITEV je podaljšana do vključno 30.3.2021.

javno naznanilo

Sklep

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane