Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe – parc. št. 111/3 (k.o. Materija) in namero o sklenitvi služnostne pogodbe za parc. št. 3112 (k.o. Materija)

Številka: 350-12/2017-3
Datum: 10. 1. 2018

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013 ) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za parc št. 111/3 (k.o. Materija) in

NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE za parc. št. 3112 (k.o. Materija)

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za namen izgradnje komunalnih priključkov na parc.št. 111/3  k.o. Materija in za namen izgradnje priključkov na parc.št. 3112  k.o. Materija. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane