Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe – parc. št. 1709/7 (k.o. Gradišče)

Številka: 478-29/2018-3
Datum: 6. 8. 2018

V skladu s drugim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1709/7 k.o. Gradišče (2575). Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane