Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava o nameri oddaje stvarnega premoženja

Številka: 3528-10/2013-3

Datum: 06.03.2014

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO o oddaji naslednje nepremičnine v najem:

• poslovni prostor v kletni etaži stavbe občinske uprave Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina v skupni izmeri 48,10 m2 in sicer:

– prostor v izmeri 30,5 m2,

– hodnik v izmeri 4,5 m2,

– sanitarije v izmeri 2,2 m2 in

– kuhinja v izmeri 2,9 m2.

Prostor se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko 2560-50, na parc.št. 3228/20 k.o. Hrpelje.

Občina Hrpelje-Kozina ponudbe za najem  prostora  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Po poteku roka 15 dni bo občina sklenila pogodbo z izbranim ponudnikom. Informacije: Saša Likavec Svetelšek, tel:  (05) 620 53 62

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane